przejdź do zawartości


Symbole Unii Europejskiej

Traktat z Lizbony podpisany w dniu 13 grudnia 2007 r. nie zawiera postanowień odnoszących się do ustanowienia symboli Unii Europejskiej.

Jednakże bezpośrednio przed podpisaniem Traktatu, grupa 16 państw (Belgia, Bułgaria, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Włochy, Cypr, Litwa, Luksemburg, Węgry, Malta, Austria, Portugalia, Rumunia, Słowenia i Słowacja) dołączyła do Aktu Końcowego Konferencji Międzyrządowej deklarację nr 52, w której państwa te oświadczyły, że wymienione poniżej symbole "pozostają dla nich symbolami wyrażającymi poczucie wspólnoty obywateli Unii Europejskiej oraz ich związek z nią".

 

Ostatnia modyfikacja strony: 2010.02.05, 13:32.