przejdź do zawartości


2015.05.27 Rozstrzygnięcie konkursu na urząd sędziego Sądu Unii Europejskiej Prof. Nina Półtorak i prof. Krystyna Kowalik-Bańczyk kandydatkami Polski na stanowiska sędziów w Sądzie UE.

Archiwum

 

Eurobarometr Eurobarometr

Eurobarometr to cykliczne badania opinii publicznej realizowane na zlecenie Komisji Europejskiejw we wszystkich państwach Unii Europejskiej oraz krajach kandydujących.

Standardowo badania Eurobarometru są wykonywane dwa razy w roku na próbach reprezentatywnych około 1000 osób w każdym kraju.

Dodatkowo, w zależności od potrzeb Komisji Europejskiej i innych instytucji unijnych, realizowane są dodatkowe pomiary na próbach reprezentatywnych, próbach celowych (np. lekarze, nauczyciele, właściciele małych i średnich przedsiębiorstw) oraz badania jakościowe.

Poniższe zestawienia prezentują dane dotyczące Polski. Pełne raporty można znaleźć na stronie Eurobarometru.

Typ badania Okres badania Raport
Aktywne starzenie się Wrzesień-listopad 2011 Zestwienie Polska-UE
Zatrudnienie i polityka społeczna Wrzesień-październik 2011 Zestwienie Polska-UE
Postawy Europejczyków wobec korupcji Wrzesień 2011 Zestwienie Polska-UE
Bezpieczeństwo wewnętrzne Czerwiec 2011 Zestwienie Polska-UE
Postawy wobec szkolenia i kształcenia zawodowego Czerwiec 2011  Zestwienie Polska-UE
Postawy Europejczyków wobec środowiska Kwiecień-maj 2011 Zestwienie Polska-UE
Wiedza na temat technologii wychwytywania i składowania CO2 Luty-marzec 2011 Zestwienie Polska-UE
Eurobarometr 74 Listopad 2010 Raport krajowy
Świadomość europejska w zakresie rzadkich chorób Listopad-grudzień 2010 Zestwienie Polska-UE
Unia Europejska i energia Listopad-grudzień 2010 Zestwienie Polska-UE
Ubóstwo i wykluczenie społeczne Sierpień-wrzesień 2010 Zestwienie Polska-UE
Handel międzynarodowy Sierpień-wrzesień 2010 Zestwienie Polska-UE
Zagrożenia związane z żywnością Czerwiec 2010 Zestwienie Polska-UE
Zdrowie psychiczne Luty-marzec 2010 Zestwienie Polska-UE
Przemoc domowa wobec kobiet Luty-marzec 2010 Zestwienie Polska-UE
Eurobarometr 73 Maj 2010 Zestwienie Polska-UE
Pomoc humanitarna Luty-marzec 2010 Zestwienie Polska-UE
Oporność na antybiotyki Listopad-grudzień 2009 Zestwienie Polska-UE
Europejczycy, rolnictwo i Wspólna Polityka Rolna Listopad-grudzień 2009 Zestwienie Polska-UE
Eurobarometr 72 Październik-listopad 2009

Raport krajowy
Zestawienie Polska-UE

Sport i aktywność fizyczna Październik 2009 Zestwienie Polska-UE
Dawstwo oraz przeszczepianie narządów Październik 2009 Zestwienie Polska-UE
Palenie tytoniu Październik 2009 Zestwienie Polska-UE
Stosunek Europejczyków do korupcji Wrzesień-październik 2009 Zestwienie Polska-UE
Równość płci w UE 2009 Wrzesień-październik 2009 Zestwienie Polska-UE
Stosunek Europejczyków do zmian klimatycznych Sierpień-wrzesień 2009 Zestwienie Polska-UE
Ubóstwo i wykluczenie społeczne Sierpień-wrzesień 2009 Zestwienie Polska-UE
Eurobarometr 71 Czerwiec-lipiec 2009 Raport krajowy
Zestawienia Polska-UE
Dyskryminacja w UE 2009 Maj-czerwiec 2009 Zestwienie Polska-UE
Sondy internetowe Sondy internetowe

Poniżej znajdują się wyniki sond internetowych przeprowadzonych wśród Internautów na portalu PolskawUE.

1Jak z perspektywy dziewięciu lat ocenia Pan(i) następstwa wejścia Polski do UE?
2Twoim zdaniem, zbliżająca się polska Prezydencja w UE jest dla naszego kraju: [04-2011]
3Rok 2011 UE ogłosiła Europejskim Rokiem Wolontariatu. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy działał(a) Pan(i) społecznie jako wolontariusz(ka)? [03-2011]
4Twoim zdaniem wstąpienie Polski do UE, w perspektywie ostatniej dekady można uznać za wydarzenie, które: [02-2011]
5Kiedy Pana(i) zdaniem powinny rozpocząć się działania informacyjne dotyczące euro w Polsce? [10-2010]
6Czy uważasz, że Polska dobrze przygotowuje się do objęcia Prezydencji w Radzie UE w lipcu 2011 roku? [10-2010]
7Czy w ciągu ostatniego roku czytał/a Pan/i w prasie, słyszał/a Pan/i w telewizji lub radiu o Przewodnictwie Polski w Radzie UE? [08-2010]
8Czy odczuł(a) Pan/ Pani ułatwienia w podróżowaniu i pobycie za granicą wynikające z obecności Polski w UE? [07-2010]
9Które z następujących stwierdzeń jest najbliższe Pana(i) opinii? [06-2010]
10Czy w ciągu ostatniego roku poszukiwał/a Pan/i z własnej inicjatywy informacji o Prezydencji Polski w Radzie UE? [05-2010]