przejdź do zawartości


Instytucje UE

System instytucjonalny Unii Europejskiej opiera się na siedmiu głównych instytucjach: Parlamencie Europejskim, Radzie Europejskiej, Radzie Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, Trybunale Sprawiedliwości UE, Trybunale Obrachunkowym i Europejskim Banku Centralnym oraz organach pomocniczych: Komitecie Regionów i Komitecie Ekonomiczno-Społecznym.

Instytucje te realizują zadania wyznaczone przez Unię, kierują procesem integracji europejskiej, uchwalają prawo wspólnotowe, stawiają nowe cele zmierzające ku pełnemu zjednoczeniu Europy.

Instytucje Unii Europejskiej

Organy doradcze

Agencje UE


Siedziby głównych instytucji i organów Unii Europejskiej

Lokalizacja Instytucja
Bruksela (Belgia)

Rada Unii Europejskiej
Komisja Europejska
Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Komitet Regionów

Strasburg (Francja)

Parlament Europejski

Luksemburg

Trybunał Sprawiedliwości UE
Trybunał Obrachunkowy

Frankfurt n/Menem
(Niemcy)

Europejskai Bank Centralny

 

 

 

 

 

 

 


Zobacz także:

Instytucje i organy UE, Serwis Europa

Opracowano na podstawie: Aureliusz Wlaź, broszura "Instytucje Unii Europejskiej", Centrum Informacji Europejskiej MSZ

Ostatnia modyfikacja strony: 2010.12.06, 09:28.