przejdź do zawartości


Flaga Unii Europejskiej

Flaga UE

Dwanaście złotych gwiazd ułożonych koliście na lazurowym tle.

Pomysł na wygląd i kształt flagi pochodzi od hiszpańskiego dyplomaty Salvadora de Madariaga y Rojo oraz francuskiego plastyka Arsena Heitza. Jesienią 1955 r. przedstawili oni ostateczny projekt flagi: dwanaście złotych gwiazd usytuowanych w miejscach godzin na tarczy zegara na lazurowym tle. Określono proporcje długości flagi do jej wysokości (3:2), promień gwiazdy na 1/18 wysokości i promień korony na 1/3 wysokości, z niezmienną liczbą dwunastu gwiazd. Taki układ symbolizuje solidarność i harmonię miedzy narodami Europy. Liczba gwiazd nawiązuje do starożytnej symboliki liczby 12 oznaczającej doskonałość i całość. Odpowiada także liczbie miesięcy w roku, godzin na tarczy zegara, znaków zodiaku i apostołów. Liczba gwiazd nie zależy natomiast od liczby krajów członkowskich.

Projekt flagi zatwierdzono w czasie posiedzenia Rady Europy w Paryżu. Ta sama flaga Europy, dokładnie opisana symbolicznie, heraldycznie i geometrycznie, została przyjęta 21 kwietnia 1986 r. jako flaga Wspólnot Europejskich, a obecnie Unii Europejskiej.

Dzień 8 grudnia jest obchodzony jako rocznica uroczystego przyjęcia flagi Europy.

Symbolika flagi UE może być wykorzystywana przez osoby trzecie bez konieczności uzyskiwania jakiejkolwiek zgody, jeśli służy promocji Unii Europejskiej w celach niekomercyjnych ani nie mających związku z promocją danej firmy czy instytucji. W innych przypadkach wymagana jest zgoda Sekretariatu Generalnego Komisji Europejskiej.

Wnioski z państw członkowskich UE:

Komisja Europejska
Sekretariat Generalny
Directorate E-1 — Institutional Matters
Rue de la Loi/Wetstraat 200
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Tel.: +32 22962626
Faks: +32 22966140
E-mail: embl@ec.europa.eu

Zobacz:

Ostatnia modyfikacja strony: 2010.04.08, 14:34.