przejdź do zawartości


Dzień Europy

Plakat

Dzień Europy jest obchodzony 9 maja. Przypomina o dacie 9 maja 1950 roku, kiedy Robert Schuman, francuski minister spraw zagranicznych, ogłosił swoją deklarację - plan Schumana. Plan ten dotyczył powołania pierwszej organizacji koordynującej współpracę państw w górnictwie i hutnictwie, Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Jej powstanie zapoczątkowało integrację gospodarczą Europy.

(ang.) Day of the European Union
(niem.) Tag der Europäischen Union
(fr.) Jour de l' Union européenne

Zobacz: Dzień Europy, Serwis Europa

Ostatnia modyfikacja strony: 2010.02.05, 09:21.